Lời bài hát: Cải lương xã hội Nợ nước mắt – Kim Tử Long, Tài Linh, Trọng Hữu

Cải lương xã hội Nợ nước mắt – Kim Tử Long, Tài Linh, Trọng Hữu - , ,

Cải lương xã hội Nợ nước mắt – Kim Tử Long, Tài Linh, Trọng Hữu