Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình Thương Và Pháp Luật – Trọng Hữu, Thanh Thanh Tâm

Cải lương xã hội Tình Thương Và Pháp Luật – Trọng Hữu, Thanh Thanh Tâm - ,

Cải lương xã hội Tình Thương Và Pháp Luật – Trọng Hữu, Thanh Thanh Tâm