Lời bài hát: Lan và Điệp – tuyển tập cải lương xưa trước 1975 NSND Lệ Thủy – NSND Trọng Hữu

Lan và Điệp – tuyển tập cải lương xưa trước 1975 NSND Lệ Thủy – NSND Trọng Hữu - ,

Lan và Điệp – tuyển tập cải lương xưa trước 1975 NSND Lệ Thủy – NSND Trọng Hữu