Lời bài hát: Cải lương Con thiên nga của ba – Trọng Phúc, Thanh Ngân, Trọng Hữu

Cải lương Con thiên nga của ba – Trọng Phúc, Thanh Ngân, Trọng Hữu - , ,

Cải lương Con thiên nga của ba – Trọng Phúc, Thanh Ngân, Trọng Hữu