Lời bài hát: Tân cổ Áo mới Cà Mau tuyển tập những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân – NSND Trọng Hữu

Tân cổ Áo mới Cà Mau tuyển tập những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân – NSND Trọng Hữu - ,

Tân cổ Áo mới Cà Mau tuyển tập những bài tân cổ giao duyên của NSUT Thanh Ngân – NSND Trọng Hữu