Lời bài hát: Tân cổ giao duyên Lan và Điệp Phi Nhung Mạnh Quỳnh phần 1

Tân cổ giao duyên Lan và Điệp Phi Nhung Mạnh Quỳnh phần 1 - ,

Tân cổ giao duyên Lan và Điệp Phi Nhung Mạnh Quỳnh phần 2

Tân cổ giao duyên Lan và Điệp Phi Nhung Mạnh Quỳnh phần 1