Lời bài hát: Tân cổ giao duyên Manh Quỳnh – Phi Nhung hay nhất phần 2

Tân cổ giao duyên Manh Quỳnh – Phi Nhung hay nhất phần 2 - ,

  1. Mây chiều
  2. Lối thu xưa
  3. Làm dâu xứ lạ
  4. Hai đứa giận nhau
  5. Trường cũ tình xưa
  6. Mai lỡ hai mình xa nhau
  7. Lý quạ kêu
  8. Lý chim quyên
  9. Phận gái thuyền quyên
  10. Duyên nghèo
Tân cổ giao duyên Manh Quỳnh – Phi Nhung hay nhất phần 2