Lời bài hát: Cải Lương : Chuyện tình Lan và Điệp – Phi Nhung Mạnh Quỳnh | Cải Lương Xã Hội tình cảm hay mới

Cải Lương : Chuyện tình Lan và Điệp – Phi Nhung Mạnh Quỳnh | Cải Lương Xã Hội tình cảm hay mới - ,

Cải Lương : Chuyện tình Lan và Điệp – Phi Nhung Mạnh Quỳnh | Cải Lương Xã Hội tình cảm hay mới