Lời bài hát: Lôi vũ – Tuyển tập cải lương xã hội hay nhất nhiều nghệ sĩ

Lôi vũ – Tuyển tập cải lương xã hội hay nhất nhiều nghệ sĩ - , , , , , ,

Tập 2

Lôi vũ – Tuyển tập cải lương xã hội hay nhất nhiều nghệ sĩ