Lời bài hát: Minh Phụng, Lệ Thủy – Tuyển Chọn Những Bài Tân Cổ, Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Trước 1975

Minh Phụng, Lệ Thủy – Tuyển Chọn Những Bài Tân Cổ, Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Trước 1975 - ,

Minh Phụng, Lệ Thủy | Tuyển Chọn Những Bài Tân Cổ, Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Trước 1975

01. Ngày Buồn
02. Nhật Kiếm Bá Vương (trích đoạn)
03. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau
04. Người Giãi Bày Tâm Sự
05. Hoa Bông Súng
06. Những Chuyện Tình Mong Manh
07. Đêm Tiền Đồn
08. Đêm Trao Kỷ Niệm
09. Kẻ Bên Trời (trích đoạn)

Minh Phụng, Lệ Thủy – Tuyển Chọn Những Bài Tân Cổ, Trích Đoạn Cải Lương Hay Nhất Trước 1975