Lời bài hát: MINH VƯƠNG – LỆ THỦY || Tuyển Chọn Những Bài Tân Cổ SONG CA Hay Nhất Của Lệ Thủy, Minh Vương

MINH VƯƠNG – LỆ THỦY || Tuyển Chọn Những Bài Tân Cổ SONG CA Hay Nhất Của Lệ Thủy, Minh Vương - ,

01. Đừng Trách Diêu Bông
02. Xe Hoa Cách Biệt
03. Áo Em Chưa Mặc Một Lần
04. Lý Chim Quyên
05. Một Chuyến Xe Hoa
06. Hai Đứa Giận Nhau
07. Một Góc Quê Nghèo
08. Lối Cũ Em Về
09. Câu Chuyện Đầu Năm
10. Đám Cưới Đầu Xuân
11. Tình Chỉ Đẹp
12. Nhịp Cầu Tri Ân
13. Tình Nồng Quê Hương
14. Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

MINH VƯƠNG – LỆ THỦY || Tuyển Chọn Những Bài Tân Cổ SONG CA Hay Nhất Của Lệ Thủy, Minh Vương

MINH VƯƠNG – LỆ THỦY || Tuyển Chọn Những Bài Tân Cổ SONG CA Hay Nhất Của Lệ Thủy, Minh Vương