Lời bài hát: Mùa thu nhớ mẹ/Tuyển tập ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân

Mùa thu nhớ mẹ/Tuyển tập ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân -

Mùa thu nhớ mẹ/Tuyển tập ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân