Lời bài hát: Nghệ sĩ Thanh Ngân hát live Ngọc đời con vẫn nâng niu

Nghệ sĩ Thanh Ngân hát live Ngọc đời con vẫn nâng niu -

Nghệ sĩ Thanh Ngân hát live Ngọc đời con vẫn nâng niu