Lời bài hát: Nhớ cha – Tuyển tập những bài ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân

Nhớ cha – Tuyển tập những bài ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân -

Nhớ cha – Tuyển tập những bài ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân