Lời bài hát: 4 Giọng Ca Nam Hát Chầu Văn Hay Nhất 2017- Xuân Hinh – Văn Chương – Đình Cương – Quốc Phòng

4 Giọng Ca Nam Hát Chầu Văn Hay Nhất 2017- Xuân Hinh – Văn Chương – Đình Cương – Quốc Phòng - , ,

4 Giọng Ca Nam Hát Chầu Văn Hay Nhất 2017- Xuân Hinh – Văn Chương – Đình Cương – Quốc Phòng