Lời bài hát: Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Cậu Bé | NSƯT Xuân Hinh

Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Cậu Bé | NSƯT Xuân Hinh -

Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Cậu Bé | NSƯT Xuân Hinh