Lời bài hát: Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Cô Bé

Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Cô Bé -

Xuân Hinh Với Văn Ca Thánh Mẫu – Cô Bé