Lời bài hát: Tình mẹ con/ Tuyển tập ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân

Tình mẹ con/ Tuyển tập ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân -

Tình mẹ con/ Tuyển tập ca vọng cổ về cha mẹ cảm động nhất của NSUT Thanh Ngân