Lời bài hát: Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan – Minh Vương – Lệ Thủy

Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan – Minh Vương – Lệ Thủy - ,

Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan – Minh Vương – Lệ Thủy