Lời bài hát: Trích đoạn cải lương mất nhau rồi – Tấn Tài, Lệ Thủy

Trích đoạn cải lương mất nhau rồi – Tấn Tài, Lệ Thủy - ,

Trích đoạn cải lương mất nhau rồi – Tấn Tài, Lệ Thủy