Lời bài hát: Vở cải lương Tâm Sự Loài Chim Biển – Minh Phụng, Minh Vương, Mỹ Châu

Vở cải lương Tâm Sự Loài Chim Biển – Minh Phụng, Minh Vương, Mỹ Châu - ,

Vở cải lương Tâm Sự Loài Chim Biển – Minh Phụng, Minh Vương, Mỹ Châu