Lời bài hát: Album Tuổi học trò – Tuyển tập những bài cải lương hay nhất NSUT Thanh Ngân về tuổi học trò

Album Tuổi học trò – Tuyển tập những bài cải lương hay nhất NSUT Thanh Ngân về tuổi học trò -

Album Tuổi học trò – Tuyển tập những bài cải lương hay nhất NSUT Thanh Ngân về tuổi học trò