Lời bài hát: Tuyển tập áo mới Cà Mau – NSUT Thanh Ngân ( Ngôi sao cải lương Phương Nam)

Tuyển tập áo mới Cà Mau – NSUT Thanh Ngân ( Ngôi sao cải lương Phương Nam) -

Tuyển tập áo mới Cà Mau – NSUT Thanh Ngân ( Ngôi sao cải lương Phương Nam)