Lời bài hát: Tuyển tập cổ nhạc và nhạc Phật giáo NSUT Thanh Ngân

Tuyển tập cổ nhạc và nhạc Phật giáo NSUT Thanh Ngân -

Tuyển tập cổ nhạc và nhạc Phật giáo NSUT Thanh Ngân