Lời bài hát: Bạch Tuyết – Hùng Cường/ Tuyển Tập Những Bài Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Trước 1975

Bạch Tuyết – Hùng Cường/ Tuyển Tập Những Bài Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Trước 1975 - ,

Bạch Tuyết – Hùng Cường/ Tuyển Tập Những Bài Tân Cổ Giao Duyên Hay Nhất Trước 1975