Lời bài hát: Ca cổ về với mẹ NSUT Út Bạch Lan, Thoại Miêu, Kim Tiểu Long

Ca cổ về với mẹ NSUT Út Bạch Lan, Thoại Miêu, Kim Tiểu Long - , ,

Ca cổ về với mẹ NSUT Út Bạch Lan, Thoại Miêu, Kim Tiểu Long