Lời bài hát: Cải Lương Xưa Nước Mắt Soi Gương – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân

Cải Lương Xưa Nước Mắt Soi Gương – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân - ,

Cải Lương Xưa Nước Mắt Soi Gương – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân