Lời bài hát: Cải lương tuồng Tứ Đại Mỹ Nhân Điêu Thuyền, Tây Thi

Cải lương tuồng Tứ Đại Mỹ Nhân Điêu Thuyền, Tây Thi - , ,

 

Cải lương tuồng Tứ Đại Mỹ Nhân Điêu Thuyền, Tây Thi