Lời bài hát: Cải lương xã hội xưa Gió Hú Đồi Xa – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân

Cải lương xã hội xưa Gió Hú Đồi Xa – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân - ,

Cải lương xã hội xưa Gió Hú Đồi Xa – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân