Lời bài hát: Cải lương xã hội Chị Tôi – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tiểu Long

Cải lương xã hội Chị Tôi – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tiểu Long - , ,

Cải lương xã hội Chị Tôi – Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tiểu Long