Lời bài hát: Cải lương Cánh nhạn cô đơn – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân

Cải lương Cánh nhạn cô đơn – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân - ,

Cải lương Cánh nhạn cô đơn – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân