Lời bài hát: Cải lương Bão Cuối Mùa – Vũ Linh, Phượng Hằng, Châu Thanh

Cải lương Bão Cuối Mùa – Vũ Linh, Phượng Hằng, Châu Thanh - , ,

Cải lương Bão Cuối Mùa – Vũ Linh, Phượng Hằng, Châu Thanh