Lời bài hát: Cải lương Lữ Bố hí Điêu Thuyền – Kim Tử Long, Bảo Quốc

Cải lương Lữ Bố hí Điêu Thuyền – Kim Tử Long, Bảo Quốc - ,

Cải lương Lữ Bố hí Điêu Thuyền – Kim Tử Long, Bảo Quốc