Lời bài hát: Cải lương hài hước Bốn người đi khắp thế gian – Ngọc Giàu, Bảo Quốc

Cải lương hài hước Bốn người đi khắp thế gian – Ngọc Giàu, Bảo Quốc - ,

Cải lương hài hước Bốn người đi khắp thế gian – Ngọc Giàu, Bảo Quốc