Lời bài hát: Cải lương xã hội: Vợ Thằng Đậu – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Tiểu Bảo Quốc

Cải lương xã hội: Vợ Thằng Đậu – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Tiểu Bảo Quốc - , ,

Các nghệ sĩ: Kim Tử Long – Thanh Ngân – Tiểu Bảo Quốc – Kim Phương – Khánh Nam – Trinh Trinh

Cải lương xã hội: Vợ Thằng Đậu – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Tiểu Bảo Quốc