Lời bài hát: Cải lương xã hội Ông Tám Làng Quê – Bảo Quốc, Ngọc Giàu

Cải lương xã hội Ông Tám Làng Quê – Bảo Quốc, Ngọc Giàu - ,

Cải lương xã hội Ông Tám Làng Quê – Bảo Quốc, Ngọc Giàu