Lời bài hát: Cải lương xưa Bể Hận Mênh Mông – Kim Tử Long, Thanh Ngân

Cải lương xưa Bể Hận Mênh Mông – Kim Tử Long, Thanh Ngân - ,

Cải lương xưa Bể Hận Mênh Mông – Kim Tử Long, Thanh Ngân