Lời bài hát: Cải Lương Xưa Niềm Hạnh Phúc Chân Tình – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân

Cải Lương Xưa Niềm Hạnh Phúc Chân Tình – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân - , ,

Cải Lương Xưa Niềm Hạnh Phúc Chân Tình – Kim Tử Long, Tài Linh, Thanh Ngân