Lời bài hát: Cải lương xã hội xưa Kiếp Phong Trần – Kim Tử Long, Tài Linh, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội xưa Kiếp Phong Trần – Kim Tử Long, Tài Linh, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương xã hội xưa Kiếp Phong Trần – Kim Tử Long, Tài Linh, Thoại Mỹ