Lời bài hát: Cải lương xưa Tơ Vương Sầu Ly Biệt – Mỹ Châu & Thanh Ngân

Cải lương xưa Tơ Vương Sầu Ly Biệt – Mỹ Châu & Thanh Ngân - ,

Vở cải lương xưa Tơ Vương Sầu Ly Biệt do các nghệ sĩ Mỹ Châu và Thanh Ngân thể hiện

Cải lương xưa Tơ Vương Sầu Ly Biệt – Mỹ Châu & Thanh Ngân