Lời bài hát: Trích Đoạn Tâm Sự Loài Chim Biển – Minh Phụng Minh Vương Mỹ Châu

Trích Đoạn Tâm Sự Loài Chim Biển – Minh Phụng Minh Vương Mỹ Châu - , ,

Trích Đoạn Tâm Sự Loài Chim Biển – Minh Phụng Minh Vương Mỹ Châu