Lời bài hát: Cải lương xã hội Mưa bay trong đời – Mỹ Châu, Minh Phụng

Cải lương xã hội Mưa bay trong đời – Mỹ Châu, Minh Phụng - ,

Cải lương xã hội Mưa bay trong đời – Mỹ Châu, Minh Phụng