Lời bài hát: Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Tấn Tài Mỹ Châu hay nhất phần 1

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Tấn Tài Mỹ Châu hay nhất phần 1 - ,

Nghe thêm phần 2 tại đây:

Tuyệt Phẩm Tân Cổ Tấn Tài Mỹ Châu Trước 1975 Hay Nhất Phần 2

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Tấn Tài Mỹ Châu hay nhất phần 1