Lời bài hát: Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Tấn Tài Mỹ Châu hay nhất phần 2

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Tấn Tài Mỹ Châu hay nhất phần 2 - ,

Nghe lại phần 1 tại đây:

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Tấn Tài Mỹ Châu hay nhất phần 1

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Tấn Tài Mỹ Châu hay nhất phần 2