Lời bài hát: Liên khúc vọng kim lang – bậu đi theo chồng

Liên khúc vọng kim lang – bậu đi theo chồng -

Liên khúc vọng kim lang – bậu đi theo chồng