Lời bài hát: Nghe đi rồi khóc – Tuấn Vũ Phi Nhung – Giọng Ca Để Đời Bolero Xưa Làm Rung Động Hàng Triệu Con Tim

Nghe đi rồi khóc – Tuấn Vũ Phi Nhung – Giọng Ca Để Đời Bolero Xưa Làm Rung Động Hàng Triệu Con Tim - ,

Nghe đi rồi khóc – Tuấn Vũ Phi Nhung – Giọng Ca Để Đời Bolero Xưa Làm Rung Động Hàng Triệu Con Tim