Lời bài hát: Những Tuồng Cổ Cải Lương Xưa Hay Nhất 1975 – Bóng Hồng Sa Mạc

Những Tuồng Cổ Cải Lương Xưa Hay Nhất 1975 – Bóng Hồng Sa Mạc - , , , , ,

Những Tuồng Cổ Cải Lương Xưa Hay Nhất 1975 – Bóng Hồng Sa Mạc