Lời bài hát: Tân Cổ – Tiếng Hát TẤN TÀI Tuyển Tập – Nhạc Trước 1975

Tân Cổ – Tiếng Hát TẤN TÀI Tuyển Tập – Nhạc Trước 1975 -

Tân Cổ – Tiếng Hát TẤN TÀI Tuyển Tập – Nhạc Trước 1975