Lời bài hát: Tơ Duyên/ Năm 17 tuổi- Liên khúc dân ca trữ tình hay nhất của Phi Nhung

Tơ Duyên/ Năm 17 tuổi- Liên khúc dân ca trữ tình hay nhất của Phi Nhung -

https://www.youtube.com/watch?v=uFT4qigKCok

https://www.youtube.com/watch?v=SIzTk3lqppk

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Qqy0t78IF4

https://www.youtube.com/watch?v=oBvQUtUPVaQ

https://www.youtube.com/watch?v=wKmerSdXe4I

https://www.youtube.com/watch?v=DS5NKRNaxGk

https://www.youtube.com/watch?v=t3mG41Z98aQ

https://www.youtube.com/watch?v=odDbXq7pjWA

https://www.youtube.com/watch?v=SLLmeucT5aE

https://www.youtube.com/watch?v=zLtoB9TdEPI

Tơ Duyên/ Năm 17 tuổi- Liên khúc dân ca trữ tình hay nhất của Phi Nhung