Lời bài hát: Trích đoạn cải lương: Hoa đào năm trước Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm

Trích đoạn cải lương: Hoa đào năm trước Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm - ,

Trích đoạn cải lương: Hoa đào năm trước Ngọc Huyền, Võ Minh Lâm